העצימו את היש, זנחו את אלוהי החסר

Posted on Posted in Mind and Meaning

תעצימו את היש תתפללו בהודיה והוקרה לישוזנחו את אלוהי החסר❤️😘

Posted by Einat Tal on Saturday, March 17, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *