!תן וקבל

Posted on Leave a commentPosted in Mind and Meaning

!סחרחורת .מיד כשסגרתי את חלון רכבי, סחרחורת עזה תקפה אותי רעדתי, עצמתי את עיניי וראשי נשמט אחורה למשענת הכיסא, בעוד .המתדלק הצעיר נבהל והחל דופק על חלוני בעדינות ומנסה לברר לשלומי ,שמעתי אותו, ניסיתי לפקוח את עיניי ולענות לו. .אך, זה לקח עוד מספר שניות עד שהתאוששתי והלחיץ אותו עוד יותר .גברת את חיוורת, חם Read More